Đại diện : Lương Đại Nghĩa
Địa chỉ :   Cao Bình, Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại:

đại lý cao bằng