Đại diện : Đỗ Thu Hiền
Địa chỉ : SN 159 M15-E16 Tổ 4 phường Bắc Cường, TP lào Cai
Điện Thoại : 0987433179 – 01258210333