Đại diện : Ms Nguyễn Thị Chung Thủy
Địa chỉ : 17 ngõ 1 Quân Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 0988.084.326