Đại diện : Quách Hồng Thuận
Địa chỉ : 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hào, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 024.6653.3456