Đại diện cơ sở : Đỗ Hữu Vị
Địa chỉ : Số 1 ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại : 0971 281 168 – 0945 052 888

Đại Lý Đỗ Hữu Vị