Đại diện:   Đỗ Hữu Vị
Địa chỉ:     Số 1 ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại: 0971 281 168 – 0945 052 888

Đại Lý Đỗ Hữu Vị