Home Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin gì của bạn?

Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại. Thông tin này giúp chúng tôi giao sản phẩm tới chính xác địa chỉ của bạn.

Các dữ liệu của bạn được bảo mật như thế nào?

Tất cả thông tin của bạn được daiphuan.vn bảo mật và không bán, cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Chúng tôi có liên kết với công thanh toán bảo mật VTCpay. Dữ liệu chỉ liên quan đến đơn hàng thanh toán, không ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhận của khách hàng.

 

G

0975 997 949