Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC ĐẠI PHÚ AN


Nam Dược Đại Phú An được Ông Đỗ Đức Tĩnh - truyền nhân đời thứ 5 của dòng họ Đỗ tại Thanh Liêm,Hà Nam thành lập tại Văn Yên, Yên Bái với mục đích phát triển hơn nữa những bài thuốc gia truyền do nhiều đời tổ tiên hai dòng họ Đỗ Trần truyền lại. Trên cơ sở kế thừa những tinh hoa của tổ tiên 2 dòng họ Đỗ -Trần, qua quá trình nghiên cứu và phát triển, ông Đỗ Đức Tĩnh đã tiến hành nghiên cứu thành công nhiều bài thuốc của ông cha thành các...

Xem tiếp

Tin tức

Sản phẩm

 

Hoạt động từ thiện

Hệ thống phân phối

Video