ĐẠI PHÚ AN tham dự Hội thảo quốc tế: Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc

ĐẠI PHÚ AN tham dự Hội thảo quốc tế: Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc

Hội thảo “Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc” và “Hoạt động xúc tiến kết nối chuyển giao công nghệ” do Trung tâm Khoa học & Công nghê tổ chức vào ngày 30/7/2019. Tham dự Hội thảo có các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, các doanh nghiệp, hợp tác xã , Viện nghiện cứu, các trường Đại học Y  dược cổ truyền của Việt Nam và Trung Quốc.

Hội thảo quốc tế: Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc
Hội thảo quốc tế: Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc

Tại hội thảo đã diễn ra các hoạt động : Báo cáo tham luận Về chiến lược, chính sách, quy hoạch, định hướng phát triển và kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị y dược cổ truyền. Giới thiệu một số công nghệ, sản phẩm thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền của Việt Nam và Trung Quốc. Thảo luận về các hoạt động kết nối hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, giúp các doanh nghiệp hai nước kết nối, hợp tác với nhau trong các khâu xây dựng vùng nguyên liệu; sản xuất và chế biến; phân phối sản phẩm.  Đại Phú An rất vinh dự khi cùng tham gia buổi hội thảo và giới thiệu về truyền thống y học cổ truyền được lưu truyền hàng trăm năm (từ thế kỷ XIX) của dòng họ Đỗ mang thương hiệu Đại Phú An.

Sản phẩm Đại Phú An tại hội thảo
Sản phẩm Đại Phú An tại hội thảo

 

Giới thiệu sản phẩm Đại Phú An
Giới thiệu sản phẩm Đại Phú An