Hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 thân tình và ý nghĩa tại Đại Phú An